logo
Wersja dla niedowidzących
  Żłobka Samorządowego Nr 5 w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O PLACÓWCE
minus Dane podstawowe
minus Podstawy prawne
minus Organy placówki
minus Statut placówki
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Majątek i finanse podmiotu
minus Nadzór i kontrola
minus Plany i sprawozdania
minus Ogłoszenia
plus ZDJĘCIA
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


DANE O PLACÓWCE > Organy placówki

 

 

Organy żłobka są następujące:

 

 

Dyrektor - Tasak Bożena
 

Zakres kompetencji:

1.W  ramach udzielonego przez organ prowadzący pełnomocnictwa  Dyrektor Żłobka kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz .

2.Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w zakładach budżetowych oraz uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha Dyrektor Żłobka zarządza mieniem i środkami finansowymi placówki,   w szczególności upoważniony jest do:

v     zawierania umów najmu pomieszczeń jednostki oświatowej zgodnie  z zasadami Uchwał Rady Gminy i zarządzeń Prezydenta Miasta,

v     zawierania umów z wykonawcami na usuwanie awarii i remontu do łącznej kwoty 5000, - zł, w danym roku budżetowym, bez konieczności uzyskiwania zgody organu prowadzącego.;

v     zawierania umów z Powiatowym Urzędem Pracy i Państwowym Funduszem Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych dotyczących różnych programów aktywizacji zawodowej m.in. robót publicznych, programów specjalnych i innych finansowanych przez w/w podmioty,

v     zawierania umów z bankami na prowadzenie rachunków bankowych z wyłączeniem  możliwości zawierania umów na korzystanie z kart bankomatowych, debetowych oraz kredytowych.

v     Pełnomocnictwo na zbycie i likwidację:

Ø      środków trwałych o jednostkowej ewidencyjnej wartości początkowej powyżej 4000, - zł, jednakże nie więcej niż 2000, - zł po amortyzacji,

Ø      pozostałych środków trwałych o jednostkowej wartości początkowej do 500, - zł.

3.Do kompetencji Dyrektora Żłobka należą w szczególności (oprócz wyżej wymienionych)

v     zatrudnianie i zwalnianie pracowników Żłobka,

v     przyznawanie nagród oraz wymierzanie w razie konieczności kar porządkowych,

v     zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom zgodnie z obowiązującymi przepisami,

v     zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dla dzieci przebywających w Żłobku

v     zarządzanie  środkami finansowymi Żłobka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 5433
Nazwa dokumentu: Organy placówki
Podmiot udostępniający: Bożena Tasak
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Tasak
Osoba, która odpowiada za treść: administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-02-06 19:39:30
Data udostępnienia informacji: 2007-02-06 19:39:39
Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-07 22:07:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner