logo
Wersja dla niedowidzących
  Żłobka Samorządowego Nr 5 w Wałbrzychu
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 DANE O PLACÓWCE
minus Dane podstawowe
minus Podstawy prawne
minus Organy placówki
minus Statut placówki
minus Rejestry, ewidencje, archiwa
minus Majątek i finanse podmiotu
minus Nadzór i kontrola
minus Plany i sprawozdania
minus Ogłoszenia
plus ZDJĘCIA
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
 Informacje
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Sprawy do załatwienia
 Wzory dokumentów
 Podział administracyjny kraju
A A A


DANE O PLACÓWCE > Organy placówki

 

 

Organy żłobka są następujące:

 

Kierownik - Tasak Bożena

Zakres kometencji:

 

 

1.      Kierownik Żłobka Kieruje zakładem i reprezentuje go na zewnątrz w ramach udzielonego przez organ prowadzący pełnomocnictwa.

2.      Zarządza mieniem i środkami finansowymi placówki, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w     zakładach budżetowych oraz uchwałami Rady Miejskiej Wałbrzycha,  a w szczególności do:

 

 

            a)      zawierania umów:

b)    najmu pomieszczeń i placów jednostki oświatowej zgodnie                 z zasadami wynikającymi z Uchwał Rady Gminy i zarządzeń Prezydenta Miasta,

·      z wykonawcami na usuwanie awarii i remontu do łącznej kwoty 3000, - zł, w danym roku budżetowym, bez konieczności uzyskiwania zgody organu prowadzącego.;

c)      zbycia i likwidacji:

·      środków trwałych o jednostkowej ewidencyjnej wartości początkowej powyżej 4000, - zł, jednakże nie więcej niż 2000, - zł po amortyzacji,

·      pozostałych środków trwałych o jednostkowej wartości początkowej do 500, - zł.

d)     zawierania umów z innymi podmiotami, które udzielają dofinansowanie umożliwiające placówce oświatowej zorganizowanie konkursów, imprez artystycznych, akcji charytatywnych i innych, których wartość nie przekracza 5000, - zł,

e)     zawierania umów z Powiatowym Urzędem Pracy i Państwowym Funduszem Rehabilitacyjnym Osób Niepełnosprawnych dotyczących różnych programów aktywizacji zawodowej m.in. robót publicznych, programów specjalnych i innych finansowanych przez w/w podmioty,

f)      zawierania umów z bankami na prowadzenie rachunków bankowych z wyłączeniem i możliwości zawierania umów na korzystanie z kart bankomatowych, debetowych kredytowych.

2.     Kierownik   Żłobka jest przełożonym pracownikiem Żłobka.

3.     Kierownik Żłobka oprócz uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2 zobowiązany jest w szczególności do:

a)     zatrudniania i zwalniania pracowników Żłobka,

b)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych dla pracowników Żłobka,

c)    zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy pracownikom zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

d)    gospodarowania środkami finansowymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa dokumentu: ORGANY
Osoba, która wytworzyła informację: Bożena Tasak - Kierownik
Osoba, która odpowiada za treść: Bożena Tasak - Kierownik
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2007-02-06 19:39:30
Data udostępnienia informacji: 2007-02-06 19:39:39
Data ostatniej aktualizacji: 2007-02-06 19:38:37

Wersja do wydruku...

corner   corner